WinSCP v4.2.5

WinSCP je voľne šíriteľný SFTP (SSH File Transfer Protocol) a SCP (Secure Copy Protocol) pre Windows používajúci SSH. Jeho hlavným účelom je bezpečné kopírovanie súborov medzi lokálnym a vzdialeným počítačom. WinSCP podporuje všetky základné operácie so súbormi, čiže kopírovanie a prenášanie (na vzdialený počítač - zo vzdialeného počítača), premenovávanie súborov a adresárov, vytváranie nových adresárov, zmena vlastností súborov a adresárov, vytváranie a editovanie symbolických linkov a zástupcov.

 

www.multiload.cz/stahnout/148286/winscp-v4-2-5-exe/