FlashFXP Beta v3.7.8 Build 1278

FlashFXP je najlepší a najrýchlejší program na prenášanie a kopírovanie súborov na FTP. Je to stabilný a ľahko ovládateľný program, s ktorým je radosť pracovať. FlashFXP umožňuje prenášať súbory z rôznych FTP serverov na lokálny harddisk, alebo prenášať súbory medzi dvomi FTP servermi, s úplným kontrolovaním celého procesu. FlashFXP ma tisíce rôznych typov pripojenia. Ak ste za firewallom, proxy serverom alebo gatewayom, netreba sa obávať, FlashFXP sa dá plne nakonfigurovať so všetkými nastaveniami siete. FlashFXP obsahuje výborne nastaviteľný interface, kde si môžete nastaviť všeobecné úlohy pomocou pár klikov. Samozrejme podporuje drag & drop, čiže prenášanie súborov, synchronizácia adresárov, vyhľadávanie súborov a načasovanie úloh, na to stačí jediné kliknutie. FlashFXP obsahuje automatickú podporu pre One Time Password (OTP) S/KEY, pripojenie pomocou použitia SSL/TLS kryptovania pre vyššiu bezpečnosť, silné kryptovanie môže byť použité pre nastavenie súborového manažéra na zaheslovanie vašich informácií, podporuje možnosť pokračovania v kopírovaní súborov, rekurzívne prenášanie súborov (upload, download, zo servera na server), automatické príhlásenie a pokračovanie v prenášaní súborov z miesta, na ktorom sa práve prerušilo spojenie. FlashFXP taktiež podporuje rozšírené nastavenia firewallu, umožňuje limitovať pripojenia na špecifikovaný rozsah portov, poskytne sokety na externé IP adresy (vhodné pre užívateľov na lokálnej sieti bez zmien v NAT), FTP Proxy, HTTP Proxy, Socks 4, 5 podporu (WinGate, WinProxy, MS Proxy, atď...), podpora nastavenia firewallu, umožňuje definovať rozsah lokálnych portov, alebo poskytne špecifickú IP adresu, prenášanie neobmedzene veľkých súborov, interný ident server, interný časovač úloh (prenášanie alebo zastavenie v prednastavenom čase), rekurzívne mazanie adresárov, vzdialené vyhľadávanie súborov na FTP, limitovanie rýchlosti downloadu a uploadu, vypočítanie výslednej veľkosti súborov, rozšírenú možnosť drag & drop, záložky adresárov, zvýraznenie navolených súborov, zobrazenie rôznych súborov v rôznych farbách, automatické 'zapamätanie' adresárovej štruktúry na vzdialenom serveri, SITE príkazy, Anti-idle drží spojenie. FlashFXP vie importovať nastavenia z Cute FTP, WS_FTP, FTP Explorer, LeapFTP a Bullet Proof spolu s heslami. Možnosť minimalizovania do systrayu, možnosť zobrazovania atribútov, skupiny, užívateľov, a samozrejme zapisuje štatistiky prenesených terabajtoch pri všetkých uploadoch a downloadoch zo servera a na server.

 

www.multiload.cz/stahnout/148280/flashfxp-v3-7-8-build-1328-exe/